ITIL 3 en de revisie

Ruim een decennium gelden volgde ik op instigatie van mijn toenmalige werkgever een cursus ITIL, deed zelfs nog een soort van een examen, waarvoor ik -BTW- wel slaagde, om er daarna nooit meer iets mee te doen. Niet omdat het gebodene waardeloos was, of omdat ik eigenwijs was en het allemaal beter wist, maar gewoon, omdat er geen gelegenheid was een en ander toe te passen. Het werd voor mij toegepast. En dat liet ik maar zo; gemak dient de mens immers.

Onlangs is ITIL weer eens opgefrist en verbeterd en uitgebreid en in de Automatiserings Gids van 22 juli wordt daarover verhaald. De meningen over de opwaardering zijn verdeeld, de gevoelens gemengd en dat niet alleen nationaal, maar ook internationaal. En ik begrijp dat wel, de handboeken zijn inmiddels in omvang gegroeid naar een kleine 2000 pagina’s en dat betekent dus dat als je serieus aan de slag wilt met ITIL je vast en zeker niet meer genoegd hebt aan 2 dagen cursus volgen in een luxueus conferentiehotel met uitstekende lunch.

En natuurlijk is een flink deel van het, ik citeer, “referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie” (http://nl.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Infrastructure_Library) geautomatiseerd of semi-geautomatiseerd. Maar wat is er mis met een schetsmatige -en vastgelegde- beschrijving van processen binnen het IT-bedrijf en verder het gebruiken van het gezonde verstand? In ITIL zaten en zitten fouten, aldus ITIL-deskundige Jan van Bon in het artikel in de Automatiserings Gids, maar hij zal de laatste zijn om te zeggen dat ITIL een mislukking is, ondanks die fouten. Daar werkte men kennelijk omheen, want hoe moet je anders de totale ITIL nog bestaansrecht geven?

In aansluiting op die gemengde gevoelens die ik zojuist beschreef; is de mededeling dat die handboeken nu 6,9 kilo wegen, nu positief of juist negatief op te vatten? Ik neig naar het laatste. Gezond verstand weegt niks. Om de fouten heenwerken kan kennelijk ook en is ook niet in grammen uit te drukken.

Geplaatst in werk | Getagged | Een reactie plaatsen

Processie of optocht?

Een reeks foto’s die leidt tot een reeks vragen.

 • Wie?
 • Wanneer?
 • Waarom?

(klik aub op ‘een reactie plaatsen’ voor commentaar bij de foto‘s)

Geplaatst in foto's | Getagged , | Een reactie plaatsen

De nieuwe website van de Bibliotheek van het Vredespaleis.

Waarom nieuwe website?

In de bibliotheek van het Vredespaleis is sinds februari van dit jaar (2011) een traject in gang gezet waarbij onderzocht werd hoe de huidige website een robustere en meer uniforme look te geven dan tot op heden het geval is.

Een paar argumenten voor verandering waren enerzijds modernisering van (software) tools, versimpeling van het onderhoud aan die tools en het willen hebben van een meer bedrijfszeker content management systeem en anderzijds het kunnen verruimen van de groep contribuanten aan de website zonder een uitgebreid en ingewikkeld instructietraject te moeten bewandelen.

De keuzes.

Na gedegen onderzoek werd onlangs besloten om gebruik te gaan maken van WordPress als content management systeem en dat een en ander gerealiseerd gaat worden op een nieuwe, maar virtuele server. Dat is trouwens nu ook al het geval voor onze huidige website. Dat betekent dus dat we de komende maanden gaan werken aan de installatie en vervolgens aam de vulling van een nieuwe website. En als alles goed gaat, zijn we aan het eind van dit jaar klaar…..

Voor belangrijke onderdelen in dit process wordt extern hulp gezocht en het laat zich raden dat dat verlichting brengt en -in de nabije toekomst moet brengen- in de werklast van het zittende personeel. Toch betekent het inschakelen van derden ook instructie [niet iedereen beseft wat er zoal speelt in een bibliotheek tegenwoordig] en begeleiding [vorderingen moeten worden ge-evalueerd] en dat is hoe je het ook wendt of keert weer een verzwaring. Je wint en je verliest, waarbij -is mijn overtuiging- je meer wint dan verliest. Het is altijd goed om eens te praten met mensen die geen bibliotheekachtergrond hebben en die dan juist daarom een frisse blik kunnen hebben op het reilen en zeilen van een bibliotheek. Zij staan dichter bij de (beoogde) gebruiker dan bij de (zittende) bibliotheekmedewerker.

Het is mijn bedoeling hier zo nu en dan verslag te doen van de vorderingen en de hindernissen die wij al werkende maken en tegenkomen. Een eerste ‘vordering’ is bijvoorbeeld het goed in kaart brengen waar je als bibliotheek naar toe wilt met je collectie. Zeg je “wij zijn een bibliotheek” en hier is de catalogus en daar twitteren wij wat, we schrijven eens een blog en oja we zitten ook op Facebook? Of ga je anders met je spullen om dan het eenvoudige aanbodmodel?

Gekozen is voor het laatste -zonder natuurlijk het eerste uit het oog te verliezen- want we gaan ons primair richten op een aantal subcategorieen uit ons aanbod. Die subcategorieen noemen we ‘research guides’ en betreffen de kern van het vakgebied dat wij in de bibliotheek afdekken; het internationale recht. We hebben het dan over zo’n zestig rubrieken of guides, bijvoorbeeld “Human Rights” of “Hugo de Groot”. Uiteraard houdt de bibliotheek de actualiteit in de gaten en is er dus ruimte voor een aanpassing van het aanbod.

De rubrieken zijn uiteraard allemaal weer te rangschikken onder een zes- of zevental kopjes, of misschien vallen sommige rubrieken weer onder twee kopjes…. Het laat zich raden dat een dergelijke aanpak van grote invloed is op de manier waarop een bibliotheek als die van het Vredepaleis de collectie ‘in de etalage zet’. Gelukkig is het zo dat er in de bibliotheek eensgezindheid is over het aanbodmodel, maar -en hier komen de externen- of dat allemaal ook in technische in te realiseren valt, dat moeten we nog even afwachten. We hebben goede hoop.

Even een tipje van de sluier:

screendump van websuite www.ppl.nl

Huidige website PPL

Beoogde nieuwe website PPL

Nieuwe website PPL

Geplaatst in werk | Getagged , | 1 reactie

MongoDB, VIII

De bibliotheek van het Vredespaleis is op diverse manieren betrokken bij een publicatie met de welluidende titel “Les livres de droit de l’Académie / Académie de Droit International de la Haye = The law books of the Academy / Hague Academy of International Law”. Zo is onder de begeleiding van de bibliotheek de inhoud van deze publicatie gescand en vervolgens is iedere aangemaakte pdf-file van meta informatie voorzien. Het resultaat van deze inspanning is vervolgens ter beschikking gesteld aan uitgever en aan de Haagse Academie van Internationaal recht, de opdrachtgever zou je kunnen zeggen.

Omdat de aantallen wel mee vallen leek het mij wel een aardig idee om eens te kijken naar MongoDB en de voorziening om files in de database op te nemen, GridFS. GridFS geeft de Mongo gebruiker de gelegenheid om hetzij vanaf de shell, hetzij middels een PHP script files, in ons geval dus pdf-files van Centre delen, in een aparte omgeving van de desbetreffende database in te lezen.

Ik maakte gebruik van het meegeleverde ‘mongofiles’ een programma dus, waarmee files in de database kunnen geplaatst in de shell. De syntax is simpel: mongofiles –db centre put c:/centre/054067359.pdf; je duidt dus de database aan waar de file bij hoort en de naam van de file die ingelezen moet worden. En omdat we in een ‘ouderwetse’ shell zitten, werkt een ‘ouderwetse’ batch file in de shell ook gewoon:
mongofiles –db centre put c:/centre/054067529.pdf
mongofiles –db centre put c:/centre/079181937.pdf
mongofiles –db centre put c:/centre/096961872.pdf
mongofiles –db centre put c:/centre/096961929.pdf
etc.

Via de batch file werden razendsnel 175 pdf-files aan de centre database toegevoegd, de files komen terecht in een aparte collectie: fs.files. Een record in deze collectie van een dergelijk ingelezen file zit er zo uit:

[{
“_id” : ObjectId(“4e15af816b70efa870336352”),
“filename” : “c:/centre/054067529.pdf”,
“chunkSize” : 262144,
“uploadDate” : ISODate(“2011-07-07T13:07:13.504Z”),
“md5” : “5001a39711d41ab922f378fe37b09350”,
“length” : NumberLong(2824559)
}]

Het voert te ver om hier uit te leggen waar de diverse ‘velden’ voor staan (chunkSize, md5), maar duidelijk is in ieder geval dat iedere ingelezen file weer een eigen Mongo ObjectId heeft en wat de ‘oorspronkelijke’ filenaam is geweest. Aan de hand van deze twee elementen is het mogelijk om de metadata die eerder in een aparte collectie (‘publications’ genaamd) is opgeslagen te verrijken, opdat het mogelijk wordt om die metadata te koppelen aan de in de database opgeslagen pdf-file. Daarvoor heb ik een phpscriptje geschreven dat hiernaast in de scriptstabel van deze blog is terug te vinden en dat bedoeld is om in één slag de metadata te kunnen koppelen aan de files.

Een record na het uitvoeren van het script ziet er zo uit:

[{
“_id” : ObjectId(“4e16af847e2c837805000036”),
“fnm” : “Martti”,
“gridid” : ObjectId(“4e15a2dd520ab3562e170214”),
“lan” : “eng”,
“lnm” : “Koskenniemi”,
“pag” : “65-132”,
“ppn” : “318822709”,
“ppn_s” : “194928101”,
“pub” : “The Hague [etc.]”,
“ttl” : “Report of the Director of Studies of the English-speaking Section of the Centre”,
“ttl_s” : “La succession d’?®tats : la codification ?í l’?®preuve des faits = State succession : codification tested against the facts”,
“yea” : “2000”
}]

U ziet het, er staat ook een gridid in dit record met een aanduiding die verwijst naar de fs.files collectie: “gridid” : ObjectId(“4e15a2dd520ab3562e170214”).

De laatste stap in mijn experiment was het schrijven van een eenvoudige interface om een file op te halen aan de hand van een zoekopdracht, bijvoorbeeld op auteur of titelwoord. Uiteraard maak ik dan gebruik van het unieke gridid.

Tot slot, ik kan niets met zekerheid zeggen over de performance. Het lijkt voor de hand te liggen dat een bestand uit een database sneller kan worden getoond, omdat immers niet eerst een link naar een andere plaats op een server hoeft opgebouwd te worden of zoiets. Daarentegen is de database veel groter, omdat er ‘meer in zit’ en ik kan niet zo goed beoordelen of dat wat uitmaakt. En bovendien lopen de scripts op de localhost, zeg mijn eigen pc, en die is pas nieuw en dus bloedsnel en van netwerkverkeer is eigenlijk nauwelijks sprake.

Script met twee ‘cursors’ dat informatie ophaalt uit een collectie en die info vervolgens in een andere collectie plaatst.

$m = new Mongo();
$db = $m->centre;
$collection_grid=$db->fs->files;
$collection_pubs=$db->publications;
$cursor_grid = $collection_grid->find();

foreach($cursor_grid as $obj_grid){
$name=$obj_grid[“filename”];

//wat code om uit de $name de juiste query opdracht te destilleren

$name=”/”.$name.”/i”;
$gridid=$obj_grid[“_id”];
$regexQuery = new MongoRegex($name);
$where = array(“ppn” => $regexQuery);
$cursor_pubs = $collection_pubs->find($where);
$options=array(‘upsert’=>true, ‘multi’=> false);
$update=array(‘$set’=> array(‘gridid’=>$gridid));
foreach($cursor_pubs as $obj_pubs){
$collection_pubs->update($where,$update,$options);
}
}

Script [in de vorm van een plaatje anders loopt WordPress vast!] dat met behulp van het gridid (term) de pdf-file ophaalt en toont.

 

 

 

Eenvoudige zoekinterface:

 

 

 

 

Eenvoudig resultaatscherm:

 

 

 

Simpele presentatie van de pdf-file:

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in mongodb | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Indië moet vrij!

Indië vrij

Hoe belangrijk men het vond in Nederland net na de oorlog, dat Indië weer teruggebracht moest worden in de schoot van het Koninkrijk der Nederlanden, getuigt deze foto. In een tijd van papierschaarste was er wel genoeg van dat materiaal te vinden om opwekkende posters te drukken. Hoe enthousiast men was voor dit streven wordt nog eens onderstreept door de energie die men stak in de opbouw van een reclame wagen!

Natuurlijk de benzineschaarste werkte wel door, dus gewoon paard en wagen, maar -net als tegenwoordig- er was weer wel ruimte voor muziek, ongetwijfeld aandachttrekkend. Het was mij eigenlijk nooit opgevallen, maar mijn vader, fervent accordeonspeler in zijn jonge jaren, heeft hier toch een dergelijk apparaat op zijn buik hangen. Hij is nooit uitgezonden geweest naar wat ook, maar hier zit tie dan toch te spelen in het eenvoudige uniform van de burgerwacht? Heette dat zo? Hij heeft er nooit over gesproken.

Ik denk dat de foto in de Zuidbuurt (Zoeterwoude) is genomen.

Geplaatst in foto's, indië | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Evolutie, Creationisme en Intelligent Design

[Eerder verschenen in 2006] In 2005 ontstond er enig rumoer over de opvatting van sommige al dan niet bekende wetenschappers, dat de leer van de evolutie bepaalde ontwikkelingen en verschijnselen in de ons omringende natuur niet geheel kan verklaren.

Met name de wetenschap van de kansberekening, zou ons, argeloze lezers en andere belangstellenden, kunnen laten zien dat de kans dat bepaalde ontwikkelingen en ontwerpen in het bekende leven zouden hebben plaatsgevonden, ongelooflijk klein is, zelfs verwaarloosbaar klein is.

Dat dergelijke ontwikkelingen, soms twee of meer tegelijkertijd en met één en hetzelfde doel, hebben plaatsgevonden is soms niet goed voor te stellen. Een mooi voorbeeld is dat de motor en de zweepstaart bij bepaalde eencelliggen, nodig voor de voortbeweging, tegelijkertijd moeten zijn ontstaan. Dat is een voor de hand liggende gedachte. Een moter evolueren zonder ‘wielen’ lijkt niet zinvol, een ‘wiel’ zonder motor ook niet. Beide ontwikkelingen moeten dus tegelijkertijd hebben plaatsgevonden. De kans dat zoiets gebeurt, is erg klein, aldus bedoelde wetenschappers.

En dus moet er een plan zijn geweest, of misschien nog bestaan, een ontwerp zeg maar, een blauwdruk voor bepaalde ontwikkelingen in de evolutie. Een sturende kracht die ervoor zorgdraagt dat zeer onwaarschijnlijke ontwikkelingen inderdaad tegelijkertijd hebben kunnen plaatsvinden. In Nederland wordt hier de Engelse term gehanteerd, Intelligent Design. Het is dan een kleine stap om te veronderstellen dat de betreffende wetenschappers hier gewoon doelen op een scheppende kracht. In de pers wordt zoiets natuurlijk onmiddellijk gelijk gesteld met een goddelijk wezen, God dus. De wetenschappers werden op een gegeven moment natuurlijk creationisten genoemd.

Ikzelf geloof niet zo in een ontwerp. Wel in de nietigheid van ons verstand. De behoefte van de mens om een optimaal begrip te krijgen van de wereld om ons heen en de weg die geleid heeft tot die wereld, is legitiem. Dat begrip is natuurlijk voortdurend in ontwikkeling. Soms in de goede richting, soms in de foute richting. Soms begrijpen we bepaalde dingen niet. Leg je daar bij neer, aanvaard dat je iets niet kunt begrijpen. Ik ben er van overtuigd dat de tijd de hiaten in onze kennis ooit een keer met begrip vult.

Erken trouwens ook dat bepaalde gevestigde overtuigingen best (op onderdelen) zwak kunnen zijn. Darwin was een man met een rijk en goed verstand, maar dat geldt zeker ook voor Cees Dekker en Ronald Meester. Wat is daar zo moeilijk aan? Behalve dan misschien dat je als belangstellende ook je eigen verstand eens kritisch moet gebruiken. Een boekie lezen kan daar bij helpen.

Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp? : Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie/ Cees Dekker, Ronald Meester en René van Woudenberg (red.). – Kampen : Uitgeverij Ten Have. – 2005, 348 p. En God beschikte een worm : over schepping en evolutie / Cees Dekker, Ronald Meester en René van Woudenberg (red.). – Kampen : Uitgeverij Ten Have. – 2005, 405 p.

Toegegeven; dat de heren journalisten en critici iets te snel etiketten plakken en roepen dat we te maken hebben met creationisten en hun verderfelijke ideeen, wordt natuurlijk in de hand gewekt door:

 1. het gegeven dat de uitgeverij in Kampen zit
 2. woorden als God en schepping in een boektitel

 

Geplaatst in boeken | Getagged , | Een reactie plaatsen

Ik herken er maar een stuk of 3

een familie Janson

Jansonnen! Aan een enkele ‘kop’ heb ik nog vage herinneringen, maar de meesten herken ik niet meer. Wie o wie is wie?

Geplaatst in foto's | Getagged , | 1 reactie

Transport in het weiland

melken in de wei

Het was een eind lopen daar in dat weiland. En hoe kwam die melk in de kaaskuip terecht? En waar is die tractor gebleven?

Geplaatst in foto's | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Fraai stilleven, fijne compositie

Een giertank waar iets mee gebeurt, maar wat? Gaat de slang naar de stal? Gaat de slang naar de tank? Het evenwicht wordt gegarandeerd door de krik. Denk ik.

Geplaatst in foto's | Getagged , , | 1 reactie

Stompwijk en Nederlands Indië

Nu al weer bijna 6 jaren geleden ben ik eens een tijdje bezig geweest met een specifiek stukje geschiedenis: Stompwijk en Indonesië. Tientallen Stompwijkers hebben gewerkt en strijd geleverd in ‘ons Indië’ in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Het leek mij wel aardig om dat deel van de geschiedenis eens een beetje te belichten.

Ik koos indertijd -6 jaar geleden dus- voor een platform, waar ik -en anderen- achteraf gezien niet zo gelukkig mee was; het wiki platform. Ik probeerde te ver voor de troepen uit te marcheren, zonder mijzelf af te vragen of een belangstellende wel de weg zou weten te vinden in zo’n wiki of gebruik zou willen maken van de mogelijkheden. Vooral het leveren van commentaar -vond ik – zou een eitje moeten zijn. Bleek niet juist. Bovendien hield het gratis platform, waar ik gebruik van maakte, op gratis te zijn en zie hier de oorzaken voor het in het slop raken.

Dan maar middels deze blog de zaak weer eens aanzwengelen. Ik heb een deel van de teksten die ik indertijd heb gefabriceerd kunnen reconstrueren en die ga ik hier weer aanbieden, natuurlijk aangepast. Het kunnen reageren op berichten van mijn hand of zelfs op reacties van anderen, is nu echt een eitje.

Onder ieder bericht staat nu een uitnodiging; ‘een reactie plaatsen’ klikken daarop geeft een zogenaamde tekstbox waar een antwoord, vraag of commentaar kan worden ingetoetst, nadat u uw emailadres hebt ingetoetst. Een kind kan de was de doen, echt waar!

Ik nodig u allen uit eens kritisch naar de lijst met Stompwijkse namen van Indiëgangers te kijken en te reageren? Geef familie verhalen, anecdotes, verwijs naar foto’s en documenten in dat commentaarveld. En we worden er allemaal wijzer van. Hier komen ze:

 1. Jan van Rijn
 2. Leo de Bruin
 3. Theo de Bruin, broer van Leo.
 4. Jan Hermanus Hoogendoorn. Geboorteplaats Stompwijk 21-04-1923. Overlijdensplaats Medan 30-11-1946. Begraafplaats Nederlands ereveld Leuwigajah. Gemeente Cimahi. Land Indonesië.
 5. Andreas Kuypers, zoon van koster Kuypers
 6. Jan van Veen, reeds overleden. Woonde vroeger naast Cor v d Zijden. Na zijn trouwen in Zoetermeer. Was chauffeur bij Nutricia.
 7. Gerard van Veen, broer van Jan.
 8. Kees Verhagen, reeds overleden. Vrachtrijder uit het Paddemoes!
 9. Dorus van Veen, Arie.zn, woonde over de kwakel waar vroeger Jan Scholtes woont, is naar Canada geëmigreerd en aldaar rond 1995? overleden
 10. Rinus Beekman, zoon van de aannemer, woonde tegenover de Kniplaan.
 11. Nick/Niek Havik
 12. Piet Bohemen
 13. Piet v. d. Bosch Czn
 14. Theo van Bemmelen
 15. Aad Knijnenburg
 16. Leen van Santen (van de Vliet)
 17. Jan Olyhoek (Pzn)
 18. Arie van Boheemen
 19. Aad Smits
 20. Sjaak Luiten
 21. Wim Groeneweg Jzn
 22. Arend van Santen (broer van Leen)
 23. Bertus Verhagen
 24. Cock Geilswijk
 25. Henk van der Zijden
 26. Martin van der Meer
 27. Aad van der Meer

 

Geplaatst in indië, stompwijk | Getagged , , | Een reactie plaatsen