Evolutie, Creationisme en Intelligent Design

[Eerder verschenen in 2006] In 2005 ontstond er enig rumoer over de opvatting van sommige al dan niet bekende wetenschappers, dat de leer van de evolutie bepaalde ontwikkelingen en verschijnselen in de ons omringende natuur niet geheel kan verklaren.

Met name de wetenschap van de kansberekening, zou ons, argeloze lezers en andere belangstellenden, kunnen laten zien dat de kans dat bepaalde ontwikkelingen en ontwerpen in het bekende leven zouden hebben plaatsgevonden, ongelooflijk klein is, zelfs verwaarloosbaar klein is.

Dat dergelijke ontwikkelingen, soms twee of meer tegelijkertijd en met één en hetzelfde doel, hebben plaatsgevonden is soms niet goed voor te stellen. Een mooi voorbeeld is dat de motor en de zweepstaart bij bepaalde eencelliggen, nodig voor de voortbeweging, tegelijkertijd moeten zijn ontstaan. Dat is een voor de hand liggende gedachte. Een moter evolueren zonder ‘wielen’ lijkt niet zinvol, een ‘wiel’ zonder motor ook niet. Beide ontwikkelingen moeten dus tegelijkertijd hebben plaatsgevonden. De kans dat zoiets gebeurt, is erg klein, aldus bedoelde wetenschappers.

En dus moet er een plan zijn geweest, of misschien nog bestaan, een ontwerp zeg maar, een blauwdruk voor bepaalde ontwikkelingen in de evolutie. Een sturende kracht die ervoor zorgdraagt dat zeer onwaarschijnlijke ontwikkelingen inderdaad tegelijkertijd hebben kunnen plaatsvinden. In Nederland wordt hier de Engelse term gehanteerd, Intelligent Design. Het is dan een kleine stap om te veronderstellen dat de betreffende wetenschappers hier gewoon doelen op een scheppende kracht. In de pers wordt zoiets natuurlijk onmiddellijk gelijk gesteld met een goddelijk wezen, God dus. De wetenschappers werden op een gegeven moment natuurlijk creationisten genoemd.

Ikzelf geloof niet zo in een ontwerp. Wel in de nietigheid van ons verstand. De behoefte van de mens om een optimaal begrip te krijgen van de wereld om ons heen en de weg die geleid heeft tot die wereld, is legitiem. Dat begrip is natuurlijk voortdurend in ontwikkeling. Soms in de goede richting, soms in de foute richting. Soms begrijpen we bepaalde dingen niet. Leg je daar bij neer, aanvaard dat je iets niet kunt begrijpen. Ik ben er van overtuigd dat de tijd de hiaten in onze kennis ooit een keer met begrip vult.

Erken trouwens ook dat bepaalde gevestigde overtuigingen best (op onderdelen) zwak kunnen zijn. Darwin was een man met een rijk en goed verstand, maar dat geldt zeker ook voor Cees Dekker en Ronald Meester. Wat is daar zo moeilijk aan? Behalve dan misschien dat je als belangstellende ook je eigen verstand eens kritisch moet gebruiken. Een boekie lezen kan daar bij helpen.

Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp? : Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie/ Cees Dekker, Ronald Meester en René van Woudenberg (red.). – Kampen : Uitgeverij Ten Have. – 2005, 348 p. En God beschikte een worm : over schepping en evolutie / Cees Dekker, Ronald Meester en René van Woudenberg (red.). – Kampen : Uitgeverij Ten Have. – 2005, 405 p.

Toegegeven; dat de heren journalisten en critici iets te snel etiketten plakken en roepen dat we te maken hebben met creationisten en hun verderfelijke ideeen, wordt natuurlijk in de hand gewekt door:

  1. het gegeven dat de uitgeverij in Kampen zit
  2. woorden als God en schepping in een boektitel

 

Dit bericht is geplaatst in boeken met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *